(På svenska nedan)

 • Ответственность за поведение детей во время перемены лежит на родителях.
 • Сменная обувь для ребенка и для себя (бахилы).
 • Входить в музыкальный зал (Karneolen) разрешается только в сменной обуви или носочках.
 • Левое крыло здания – тихая зона, могут находиться только родители, ожидающие своих детей. В левом крыле мы не едим!
 • На переменах не разрешается кричать и бегать по коридорам.
 • Едим только в правом крыле здания: в помещении кафе, за круглым столом с красными креслами, в холле при входе за круглыми столиками с черными стульями.
 • Строго запрещено класть камни или что-либо прептствующее закрытию двери.
 • Запрещено пользоваться входной дверью заднего двора.
 • Покидаем помещение школы не позднее 13.05. Очень важно!

Уборка

 • Родители убирают посуду (мусор) за собой и своим ребенком самостоятельно.
 • Каждая группа/класс помогает учителю привести в порядок свой кабинет. Задвигаем стулья, столы так, как они стояли изначально. Протираем доску и стеклянные поверхности стен, если они запачканы детьми. Подметаем пол, если необходимо. Помогаем учителю рисования после урока.

Родители дежурного класса (список по электронной почте):

 • Отвечают за школьный звонок
 • Уносят вешалки из холла в соответствующие кабинеты. На вешалках есть названия.
 • Уносят две обувные полки из холла в левое крыло, ставят их вдоль стены у музыкального зала.
 • Проходят по холлу, правому и левому крылу и смотрят, чтобы был чистый пол, чистые столы, стулья стояли на своих местах, а также протирают стеклянные поверхности стен кабинетов если нужно.
 • Соблюдают чистоту и порядок во всех туалетах и кабинетах.
 • Необходимо проверить закрыта ли на ключ внутренняя дверь, выходящая на задний двор, и все окна.

Regler för uppförande på Karusel

 • Ansvaret för barnens uppförande ligger hela tiden hos föräldrarna.
 • Vi använder skoskydd eller byter om till inneskor. Detta gäller både föräldrar och barn.
 • Att gå in i musiksalen (Karneolen) är endast tillåtet i inneskor eller strumpor.
 • Korridoren till vänster (vid musiksalen) är “lugnt område”. Föräldrar kan sitta och arbeta men inga barn får uppehålla sig där. Ibland stänger vi av denna del om Studieförbundet har andra kurser på söndagen i lokalerna där.
 • Under rasterna springer vi inte runt och skriker i korridorerna.
 • Vi äter bara vid ingången (runda bord), i caféet, eller det runda bordet.
 • DÖRRAR
  • Ytterdörren får aldrig ställas upp med stenar, stolar eller på annat sätt.
  • Var försiktig med innerdörren, dra inte i den, den har en motor som körs med automatik som riskerar att gå sönder om man forcerar den. Om du inte vet hur man ställer upp den, fråga!
  • Vi använder inte dörren på byggnadens baksida.
 • Från klockan 12:30 städar vi (se nedan) och förbereder oss för att gå hem.
 • Klockan 13:05 ska alla ha lämnat lokalerna (mycket viktigt!)

Städning

 • Alla föräldrar städar efter sig själva och sina barn.
 • Vi lämnar inte kvar några koppar, tallrikar etc på borden.
 • Föräldrarna i varje grupp/klass hjälper läraren att städa klassrumet, ställer tillbaka stolar och bord som de stod ursprungligen, torkar av tavlan och även glasytor och väggarna, om de blivit nedsmutsade av barnen, samt sopar golvet om det behövs.
 • Då barnen målar/ritar hjälper man läraren städa undan materialet efter lektionen.

Varje månad har en grupp (lista skickas med mail) ansvar för den allmänna ordningen. Föräldrarna i denna grupp

 • ringer in och ut till varje lektion/rast
 • ställer tillbaka skohyllorna (utanför Karneolen)
 • bär tillbaka klädhängarna från ingången till sina respektive lokaler
 • ställer iordning området runt ingången (stolar, bord, anslagstavla, etc) + vid runda bordet
 • plockar undan allt kvarvarande skräp
 • grovsopar golven (med mera) vid behov
 • ser till att vi lämnar lokalerna (inklusive toaletterna) i god ordning
 • kontrollerar att samtliga dörrar och fönster är stängda och låsta!