Новый учебный год 2016/2017

4 сентября начинается новый учебный год в «Карусели»!

4 september börjar ett nytt läsår i Karusel! 

(På svenska)

В 9:30 состоится праздничная линейка для всех дошкольников (Солнышки-Светлячки-Ласточки), а в 10:30 для всех школьников (1-6 классы).

После линейки у ребят пройдут первые ознакомительные уроки, у родителей будет возможность поговорить с нашими учителями и задать свои интересующие вопросы по программе и учебному процессу в целом.

С 11 сентября начинаем учиться по расписанию.

Обратите внимание, что время занятий у некоторых групп изменилось. Учеников в школе прибавилось, а количество классных комнат нет.

Группа «Неваляшки» 1,5-2,5 года с 10:00 до 10:50 по субботам. Первое занятие 10 сентября.

По воскресеньям:

 • Группа «Солнышки» 3 урока по 25 минут с 9:30 до 11:00 (Марина Блум)
 • Группа «Светлячки-1» 3 урока по 30 минут с 10:30 до 12:15 (Марина Блум)
 • Группа «Светлячки-2» 3 урока по 30 минут с 9:00 до 10:45 (Елена Соломонова)
 • Группа «Ласточки-1» 4 урока по 35 минут с 9:30 до 12:20 (Елена Соломонова, Ирина Чарыева)
 • Группа «Ласточки-2» 4 урока по 35 минут с 9:30 до 12:20 (Ирина Чарыева, логопед-дефектолог).

Школьные классы занимаются с 10:00 до 13:00:

 • 1 А класс Людмила Древос
 • 1 Б класс Людмила Кристофферсен
 • 2 класс Алена Валеева (учитель русского языка и литературы с большим опытом работы в школах Латвии и Англии), Елена Михеева (математика)
 • 3 класс Людмила Кристофферсен, Анастасия Коле
 • 4-6 классы Алена Валеева, Елена Михеева.

До встречи 4 сентября!

 


 

4 september börjar ett nytt läsår i Karusel! 

Upprop sker klockan 9:30 för förskolebarn (Solnyshki-Svetlichki-Lastochki) och Eldflugor-Swallow), och klockan 10.30 för elever i årskurserna 1-6.

Därefter blir det en kort lektion, och föräldrarna kommer att ha möjlighet att tala med våra lärare och fråga om lektionsprogrammet och utbildningen som helhet.

Från 11 september kör vi enligt vanligt schema.

Observera att klassrummen har ändrats för vissa grupper. Antalet elever har ökat, men inte antalet klassrum, så vi måste pussla lite med schemat.

Grupp “Nevalyashki” för barn 1,5-2,5 år kommer att träffas från 10:00 till 10:50 på lördagar (första gången 10 september).

På söndagar:

 • “Solnyshki”, 3 lektioner à 25 minuter från 9:30 till 11:00 (Marina Blom)
 • “Svetlichki 1”, 3 lektioner à 30 minuter från 10:30 till 12:15 (Marina Blom)
 • “Svetlichki 2”, 3 lektioner à 30 minuter från 9:00 till 10:45 (Elena Solomonova)
 • “Lastochki 1”, 4 lektioner à 35 minuter från 9:30 till 12:20 (Elena Solomonova, Irina Charyeva)
 • “Lastochki 2”, 4 lektioner à 35 minuter från 9:30 till 12:20 (Irina Charyeva, logoped och tal terapeut).

Skolklasser går mellan 10:00-13:00:

 • Klass 1A, Lyudmila Drevås
 • Klass 1B, Lyudmila Christoffersen
 • Klass 2, Alena Valeeva (lärare i ryska språket och litteratur med stor erfarenhet i lettiska och engelska skolor), Elena Mikheeva (matematik)
 • Klass 3, Lyudmila Christoffersen, Anastasia Kollén
 • Klass 4-6, Alena Valeeva, Elena Mikheeva.

Vi ses 4 september!

Med vänliga hälsningar,

Lärarna på Karusel